کشف انبار لوازم الکترونیکی قاچاق در جنوب تهران

کشف انبار لوازم الکترونیکی قاچاق در جنوب تهران

سرهنگ علی ولیپور گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: مدتی قبل و در جریان بررسی های میدانی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبری مبنی بر دپوی اقلام قاچاق مربوط به رایانه وتلفن همراه به دست ماموران رسید که رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به تحقیقات