نقشه خاک‌شناسی کشور تا ۴ سال آینده آماده می‌شود

نقشه خاک‌شناسی کشور تا ۴ سال آینده آماده می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ قانون حفاظت از خاک تدوین و ابلاغ شد؛ البته آئین نامه حقوقی آن در دست بررسی است و به زودی ابلاغ می‌شود. فرسایش خاک در ایران تهدیدکننده بوده به طوری که رتبه نخست را در جهان دارد. فرسایش بادی منجر به نفوذ شن‌های روان به داخل شهرها و روستاها

۱۰۰۰ همت برای تکمیل پروژه‌های آبی و خاکی کشور نیاز است

۱۰۰۰ همت برای تکمیل پروژه‌های آبی و خاکی کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ آذر مصادف با ۵ دسامبر روز جهانی خاک است. ایران در «مشارکت جهانی خاک» یکی از زیرمجموعه‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) عضو بوده و همکاری دارد. معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی خاک و تشریح اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های فنی و زیر