درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی؛ مردمی‌سازی در عرصه قضایی

درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی؛ مردمی‌سازی در عرصه قضایی

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تبیین منشور حکمرانی مردمی و تشریح مردمی سازی در عرصه قضایی عنوان کرد که مردم‌سالاری دینی به عنوان الگوی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چنان که از عنوان آن هم پیداست بر مردمی