درج قیمت تولید روی کالا، شفافیت قیمتی را به همراه دارد

درج قیمت تولید روی کالا، شفافیت قیمتی را به همراه دارد

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها، اظهار کرد: در این طرح قیمت تمام شده کالا از درب کارخانه با آنالیز تولیدکننده و با نظارت سازمان حمایت، درج می‌شود. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در مسیر رسیدن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده،