سحرهای امسال در تلویزیون نیستم/آزادی عمل دارم، مسئله‌ام مالی است!

سحرهای امسال در تلویزیون نیستم/آزادی عمل دارم، مسئله‌ام مالی است!

فرزاد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سحرگاه ۱۴۰۲ قرار نیست برنامه‌ای برای تلویزیون داشته باشد درباره دلیل آن بیان کرد: من چندین سال در تلویزیون نبودم و شاید حدود هفت یا هشت سال برنامه سحر اجرا نکردم. مردم مرا به خاطر برنامه‌های سحر می‌شناسند. در این سال‌ها برنامه‌های دیگری هم