برق تحویلی به صنایع در تیر ماه بیشتر از میانگین ماهانه بود

برق تحویلی به صنایع در تیر ماه بیشتر از میانگین ماهانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال از سوی صنایع تولیدکننده روی و فلزات جانبی این محصول در بورس اوراق بهادار تهران، صنعت روی زنجان در ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ مگاوات ساعت برق دریافت کرده است. بر این اساس میزان