چرا پزشکان مهاجرت می کنند/ تبعات نگاه غیر تخصصی به حرفه پزشکی

چرا پزشکان مهاجرت می کنند/ تبعات نگاه غیر تخصصی به حرفه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا مرندی، نگرانی خود از بابت بی‌توجهی به جامعه حرفه‌ای متخصصان حوزه پزشکی را این گونه بیان کرد: پزشکان و دیگر متخصصان حوزه سلامت سرمایه‌های ارزشمندی از منابع انسانی تخصصی محسوب می‌شوند که تحول نظام سلامت را از جایگاه پیش از انقلاب اسلامی به جایگاه امروز سبب شده‌اند. وی افزود: پیش