تصویر «عقاب طلایی» روی کارت مربیان فوتبال سراسر کشور نقش می‌بندد

تصویر «عقاب طلایی» روی کارت مربیان فوتبال سراسر کشور نقش می‌بندد

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا نورالله مرادی در این باره گفت: کانون مربیان فوتبال ایران در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی خود در رسیدن به اهداف و دغدغه‌های سازمان در حوزه محیط زیست تصویر گونه «عقاب طلایی» را روی کارت مربیان فوتبال سراسر کشور درج می‌کند. معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان