تأکید مسجدی بر توسعه بخش مشاوره روان پزشکی قانونی

تأکید مسجدی بر توسعه بخش مشاوره روان پزشکی قانونی

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی صبح امروز دوشنبه 7 شهریور در بازدید از بخش مشاوره روان پزشکی قانونی واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی استان تهران، گفت: بخش روان پزشکی قانونی یکی از مهم ترین بخش های معاینات بالینی سازمان است