شرایط طرح مسکن برای مجردها/خداحافظی سفیر/تکذیب استعفای جنتی

شرایط طرح مسکن برای مجردها/خداحافظی سفیر/تکذیب استعفای جنتی

به گزارش ایسنا، توضیحات رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره شرایط مجردها برای ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن در صدر اخبار پرمخاطب امروز قرار گرفت. محمدرضا رضایی کوچی با تاکید بر اینکه افراد مجرد در صورت ازدواج می توانند واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن را تحویل بگیرند وگرنه باید قیمت واحد مسکونی را