تاثیر کم خوابی بر هورمون‌های بدن / خطر افزایش ناباروری در زنان شب‌کار

تاثیر کم خوابی بر هورمون‌های بدن / خطر افزایش ناباروری در زنان شب‌کار

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، دکتر مریم تقوی شیرازی، تاکید کرد: در دنیای مدرن امروز که به طور سریع در حال رشد است، کاهش کیفیت، زمان و مدت خواب به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم شناخته می‌شود. مطالعات نشان می‌دهند متوسط میزان خواب در افراد بزرگسال نسبت به ۱۰۰ سال پیش، از