شهرک صنعتی چاپ احداث می‌شود

شهرک صنعتی چاپ احداث می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طاهری آشتیانی رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه داران تهران امروز در نشست خبری گفت: بخش عمده‌ای اصحاب صنعت چاپ در تهران مستقر هستند بنابراین برای گسترش فعالیت نیاز به امکانات صنعتی داریم که بر همین اساس به دنبال احداث شهرک صنعتی چاپ هستیم تا فعالان حوزه چاپ که اغلب