بازدهی دارا یکم به ۱۳ درصد سقوط کرد

بازدهی دارا یکم به ۱۳ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق دارا یکم که در ۷ تیر ماه سال گذشته با عنوان صندوق واسطه گری مالی یکم عرضه اولیه آن آغاز شد و پیش از عرضه اولیه، با قیمت ۱۰ هزار تومان به ازای هر یونیت پذیره نویسی شد، در معاملات امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ به پایین‌ترین نرخ در یک