تربیت مشاوران شیردهی/ فواید تغذیه با شیرمادر

تربیت مشاوران شیردهی/ فواید تغذیه با شیرمادر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی، با اشاره به فواید بسیار زیاد شیرمادر، خاطرنشان کرد: شیر مادر کامل‌ترین و سازگارترین غذا برای نوزاد است و تا پایان شش ماهگی به تنهایی برای تغذیه شیرخوار کافی است. به گفته وی، کودکانی که از شیرمادر تغذیه می‌شوند ایمنی بهتری در مقابل بیماری‌ها دارند و کمتر به بیماری‌های