بیانیه شورای امنیت درباره نوار غزه

بیانیه شورای امنیت درباره نوار غزه

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، شورای امنیت در این نشست نگرانی خود را از شتاب در وخامت وضعیت انسانی در نوار غزه ابراز کرد. اعضای این شورا در بیانیه خود افزایش فوری کمک‌ها به نوار غزه را ضروری دانستند و از همه طرف‌ها خواستند که با هماهنگ کننده امور بشردوستانه و بازسازی