استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان شرط اصلی برای رقابت‌پذیر شدن تولیدات داخلی است

استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان شرط اصلی برای رقابت‌پذیر شدن تولیدات داخلی است

حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار امسال اظهار کرد: طی چند سال اخیر نیز رهبری در نام‌گذاری سال‌ها به مساله تولید به عنوان یکی از عوامل اصلی حل بیکاری و مشکلات اقتصادی کشور اشاره داشته و البته گام‌های خوبی هم در جهت تحقق این شعارها و رفع موانع تولید برداشته شده