جزئیات خواستگاران صندلی مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

جزئیات خواستگاران صندلی مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر سازمان خصوصی سازی پیرو آگهی عمومی عرضه سهام متعلق به دولت در شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار بود بلوک ۱۵ درصدی این سهام را امروز چهارشنبه بر روی تابلو معاملات عمده بورس تهران عرضه کند که به دلیل آنچه که «ایرادات موجود در مستندات ارسالی متقاضیان» عنوان شده این