تلاش شاهین ایزدیار برای افزایش تعداد مدالهایش در پاراآسیایی چین

تلاش شاهین ایزدیار برای افزایش تعداد مدالهایش در پاراآسیایی چین

شاهین ایزدیار در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از مهر سال گذشته که تمرینات خود را در شنا برای شرکت در بازیهای پارالمپیک توکیو شروع کرده بودم تا به امروز حتی با وجود این که شرایط حضورم در پارالمپیک توکیو فراهم نشد، تمرینات خود را متوقف نکردم تا بهترین عملکرد را در پاراآسیایی