پرداخت کمک هزینه جبران خسارت بلایای طبیعی به مددجویان آسیب دیده

پرداخت کمک هزینه جبران خسارت بلایای طبیعی به مددجویان آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل پرپنچی به مناسبت پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی با اعلام شرایط، ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت کمک هزینه جبران خسارت به مددجویان آسیب دیده، گفت: کمک هزینه جبران خسارت به مددجویان آسیب دیده در قالب بیمه حوادث شامل منازل مسکونی، لوازم