امروز می توانیم همزمان‌ به ۷۰ هزار بیمار اکسیژن رسانی کنیم

امروز می توانیم همزمان‌ به ۷۰ هزار بیمار اکسیژن رسانی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کامل تقوی نژاد در مراسم تکریم سعید نمکی که با حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات فراوانی از سوی وزارت بهداشت در مقابله با کرونا انجام شد. به عنوان مثال تا قبل از کرونا می‌توانستیم به ۲۰ هزار بیمار به طور همزمان اکسیژن