بازنمایی واقعیت قوم بلوچ در«میرو»/سینما نیاز به فیلم راهبردی دارد

بازنمایی واقعیت قوم بلوچ در«میرو»/سینما نیاز به فیلم راهبردی دارد

سعید الهی تهیه کننده فیلم سینمایی «میرو» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی هایی این فیلم عنوان کرد: بازنمایی واقعیت‌های کشور و اقوام در قالب روایت ها و قصه ها از وظایف همه هنرمندان است و ما هم در این پروژه همه تلاش خود را برای نمایش مختصات بومی و اقلیمی استان