پایان‌نامه‌های وزارت علوم، همانندی بیش از حد مجاز نداشته‌اند

پایان‌نامه‌های وزارت علوم، همانندی بیش از حد مجاز نداشته‌اند

دکتر پیمان صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان رعایت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاه‌های مختلف در رعایت این قانون، گفت: در این گزارش درصدهایی از میزان مشابهت‌ غیرقابل قبول پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها ذکر شده است. ولی باید توجه داشت که اگر