شاه کلید مبارزه با سرطان/ مدیریت سرطان‌های زنانه

شاه کلید مبارزه با سرطان/ مدیریت سرطان‌های زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران، گفت: متخصصان این حوزه باید با هماهنگی اداره سرطان وزارت بهداشت، جهت‌گیری کلی و آینده سرطان‌های زنانه کشور را ترسیم و برای آن برنامه ریزی و مدیریت کنند. وی با عنوان این مطلب که رصد تحولات مدیریتی سرطان‌های