افزایش پاسخگویی حضوری فرماندهان پلیس به مردم در سال ۱۴۰۱

افزایش پاسخگویی حضوری فرماندهان پلیس به مردم در سال ۱۴۰۱

به گزارش ایسنا، سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات شهروندان و پاسخگویی به مطالبات و نیازمندی‌های مردم از شاخص‌های پلیس حرفه‌ای و مقتدر است، اظهارکرد: مردم بهترین ناظران پلیس هستند و کارشناسان بازرسی کل با تحلیل دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان زمینه تعالی و پیشرفت سازمان در موضوعات مختلف ماموریتی را فراهم