۶۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه ها به وزارت بهداشت داده شد

۶۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه ها به وزارت بهداشت داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در راستای اجرای ردیف (۱۸) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای اجرای حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری و تجهیز مراکز ناباروری،