راه‌اندازی ۹۳ پایگاه جدید اورژانس درسال۱۴۰۲/ استخدام بیش از ۳ هزار نفر در فوریت‌های پزشکی

راه‌اندازی ۹۳ پایگاه جدید اورژانس درسال۱۴۰۲/ استخدام بیش از ۳ هزار نفر در فوریت‌های پزشکی

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، جعفر میعادفر با اشاره به گزارش عملکرد سازمان اورژانس کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲، گسترش پایگاه های اورژانس به منظور تسریع خدمت به هموطنان با راه اندازی ۹۰ پایگاه زمینی و سه پایگاه هوایی جدید بود. همچنین مجمع خیرین