رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی آسیا و اقیانوسیه - برگزیده ها