آلومینیوم حریف خوبی برای شروع پرسپولیس است

آلومینیوم حریف خوبی برای شروع پرسپولیس است

رضا وطنخواه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خریدهای پرسپولیس اظهار کرد: یحیی گل محمدی تا به امروز در خرید بازیکن عملکرد موفقی داشته و خریدهای خوبی انجام داده است. برخلاف سایر مربیان با خرید بازیکن خارجی مخالفم و معتقدم‌ در شرایطی که بازیکن خوب داخلی داریم چرا باید از بازیکنان خارجی استفاده کنیم و پولمان