گیوی: برادران گرایی آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان هستند

گیوی: برادران گرایی آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان هستند

به گزارش ایسنا، رحیم گیوی مربی ادواری حاضر در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد وضعیت اردونشینان در آستانه اعزام به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ نروژ اظهار کرد: وضعیت تیم خوب است، بعد از المپیک ۳ اردو داشتیم، اردوی اول به خاطر اینکه بیشتر بچه های المپیکی در ترکیب جهانی بودند، به ریکاوری اختصاص یافت.