تلاش بانوی کماندار ایران برای کسب مدال بازیهای کشورهای اسلامی

تلاش بانوی کماندار ایران برای کسب مدال بازیهای کشورهای اسلامی

راحله فارسی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد خود در کاپ جهانی کره جنوبی، اظهارکرد: در این مسابقات به دلیل تغییر یکسری قوانین به نتایج مطلوبی دست پیدا نکردیم، هر چند در پایان مرحله مقدماتی تیم کامپوند بانوان دوم شد، اما شرایط آن طور که می‌خواستیم در مرحله حذفی به خوبی رقم