گاردین: هند نمی‌خواهد “اوراق باچر” درباره کشمیر علنی شود

گاردین: هند نمی‌خواهد “اوراق باچر” درباره کشمیر علنی شود

به گزارش ایسنا، گمان برده می‌شود این نامه‌ها مشهور به “اوراق باچر” شامل دلایل سیاسی و نظامی موثر بر تصمیم جواهر لعل نهرو، اولین نخست وزیر هند، برای درخواست آتش‌بس با پاکستان و ارائه وضعیت خودمختاری ویژه به جامو و کشمیر هستند. این منطقه که در دامنه‌ رشته کوه هیمالیا قرار دارد، تا چندین دهه