خاموشی المان‌های نوری دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین

خاموشی المان‌های نوری دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی شرکت نوسازی و عمران چیتگر، محسن صالحی با تاکید بر اینکه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس هم راستا با سایر بخش‌های شهرداری تهران طی سال‌های گذشته نسبت به اجرای رویداد ساعت زمین اقدام کرده است، اضافه کرد: “ساعت زمین” یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط