آزادپور: بی‌مهری دیدم، عطای ووشو را به لقایش بخشیدم

آزادپور: بی‌مهری دیدم، عطای ووشو را به لقایش بخشیدم

خدیجه آزادپور در گفت و گو با ایسنا، درباره تصمیمش برای جدا شدن از ووشو و پیوستنش به رشته رزمی موی‌تای، توضیح داد: موقعیت ارزنده موی تای در مجامع بین المللی ورزشی از جمله کمیته بین‌المللی المپیک و مهم‌تر از آن، مدیریت صحیح و دلسوزانه این رشته در کشور باعث شد تا تصمیم  به پذیرش