یوسفی افشار سکوتش را شکست: با بنا مشکلی ندارم/ مربی فرنگی تیم ملی کشتی آزاد هستم!

یوسفی افشار سکوتش را شکست: با بنا مشکلی ندارم/ مربی فرنگی تیم ملی کشتی آزاد هستم!

به گزارش ایسنا، خیلی از کشتی‌گیران از حسن یوسفی افشار به عنوان مغز متفکر و آنالیزور درجه یک کشتی فرنگی در ایران یاد می کنند؛ فردی با خصوصیات اخلاقی خاص که بر سر مسائل فنی وشیوه انتخاب ملی‌پوشان در یک دهه اخیر با سرمربیان تیم ملی اختلاف دیدگاه داشته است. دوری چندین ساله یوسفی افشار