مسیر ورزش کارگری رو به پیشرفت اما کند

مسیر ورزش کارگری رو به پیشرفت اما کند

جواد رمضی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسیر ورزش کارگری هر چند امسال نسبت به سال‌های گذشته که به دلیل کرونا با مشکلات زیادی مواجه بودیم، بهتر و رو به رشد و توسعه است، اما با توجه به گستردگی جامعه هدف، سرعت این توسعه و رشد آن کند است و نیاز به تلاش بیشتری