جزییات جهش «لامبدا» کرونا / هنوز به قله پیک پنجم نرسیدیم

جزییات جهش «لامبدا» کرونا / هنوز به قله پیک پنجم نرسیدیم

دکتر سیدعلیرضا ناجی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جهش جدید ویروس کرونا تحت عنوان «لامبدا»، گفت: این جهش ابتدا در کشور پرو شناسایی شد و اکنون در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده است. این جهش دارای موتاسیون‌های متعددی است که خصوصبات زیادی دارد. به نظر می‌رسد میزان انتقال ویروس افزایش پیدا کرده است. کشور