ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از محور چالوس تا اطلاع بعدی

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از محور چالوس تا اطلاع بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه وجود دارد. همچنین ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده عوارضی، حدفاصل تونل شماره ۱۲