خبر خوش امیر موسوی برای نیروهای ارتش

خبر خوش امیر موسوی برای نیروهای ارتش

به گزارش اسنا، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در جلسه شورای عالی مسکن (ویژه نیروهای مسلح) که با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان و فرماندهان برگزار شد، گفت: در ابتدا از تشکیل این جلسه مهم که درباره مسکن بوده سپاسگزارم و امیدوارم برکت این جلسه شامل حال همه ملت ایران