دلیل توقف مذاکرات وین

دلیل توقف مذاکرات وین

رضا ذبیحی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وقفه به وجود آمده در مذاکرات وین اظهار کرد : ایران و آمریکا همچنان بر سر برخی موضوعات مهم و به ویژه در زمینه رفع کامل تحریم ها با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این مساله عامل تعیین کننده ای است که باعث ایجاد وقفه در مذاکرات شده