بیمار نباید در بیمارستان با ویلچر جابه‌جا شود

بیمار نباید در بیمارستان با ویلچر جابه‌جا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن اینانلو رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، در مراسم افتتاح مرکز انتقال بیمار (Patient Transfer Unit)، با اشاره به مشکلات انتقال بیماران گفت: سیستم پرستاری و همه واحدهایی که به نوعی با مسئله انتقال بیماران درگیرند به اهم مشکلات این حوزه در مجتمع آشنا هستند، من همیشه در جلسات می‌گویم که