خدمات پزشکی در ایران همسطح آمریکا/ چالش های جذب بیماران خارجی

خدمات پزشکی در ایران همسطح آمریکا/ چالش های جذب بیماران خارجی

نوراحمد لطیفی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدمات سلامت در دنیا ارتباط مستقیم با علم، دانش و تجهیزات دارد و ایران به لحاظ دانش پزشکی در سطح بین‌المللی در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر افراد سودجو و غیرمتخصص با وجود نداشتن اعتبار علمی و رسمی در نظام سلامت، با