بازار دارویی کشور با اجرای طرح دارویار واقعی شد

بازار دارویی کشور با اجرای طرح دارویار واقعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی گفت: بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ همت شده است. وی افزود: سال گذشته ۵۰ میلیارد واحد دارو تولید شد که این عدد نصف ظرفیت تولید است. وی گفت: ارز ترجیحی عامل قاچاق معکوس و کاهش ۸۰ درصدی صادرات بود. رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

راه اندازی کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی

راه اندازی کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی، در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید سازمان غذا و دارو، افزود: سازمان غذا و دارو عزم خود را در حفظ سلامت غذا و دارو جزم کرده و آزمایشگاه مرجع غذا و دارو اصالت محصولات دارویی و غذایی را تأیید می‌کند. وی ادامه داد: خوشبختانه ١٠ سال است که فرایندها

تغییر ساز و کار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۱

تغییر ساز و کار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی، در نشست مدیران تجهیزات پزشکی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور، اظهار کرد: سال ١۴٠١ دوران ویژه ای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت، چرا که دولت تصمیم گرفته وضعیت کالاهای اساسی به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را سر و سامان دهد. وی با اشاره به