لغو اعزام دختران بسکتبال ایران به کاپ آسیا بخاطر ویزا

لغو اعزام دختران بسکتبال ایران به کاپ آسیا بخاطر ویزا

به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران بدلیل تاخیر در صدور ویزا و نبودن پرواز مناسب، به کاپ آسیا اعزام نشد. این تیم قرار بود روز گذشته (دوشنبه) به کاپ آسیا عزام شود که تاخیر در صدور ویزا، نبود پرواز مستقیم به سنگاپور و پیدا نکردن پرواز مناسب دیگری که این تیم