تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت

تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال گذشته  ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای امسال تا به امروز به بیش از  ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. تامین ارز امسال بانک

محسن رضایی: استقلال بانک مرکزی در ایران بد تفسیر شده است

محسن رضایی: استقلال بانک مرکزی در ایران بد تفسیر شده است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در این جلسه با تشریح روند بررسی بند الف ماده ۷طرح بانک مرکزی، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ترکیب پیشنهادی هیئت عالی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این ماده در جلسه گذشته