قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی فاقد اشتغال و مسکن را به کمیسیون فرهنگی معرفی کنید

قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی فاقد اشتغال و مسکن را به کمیسیون فرهنگی معرفی کنید

احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص لزوم توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و شغلی ورزشکاران و قهرمانان کشورمان گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات قهرمانان المپیک و پاراالمپیک کشورمان، اخیرا کمیسیون فرهنگی مجلس در همین خصوص جلسه خوبی با آقای سجادی  وزیر ورزش و جوانان داشته است،