ابطال مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی اصفهان - برگزیده ها