دیوان عدالت اداری انتخابات هیات بدنسازی اصفهان را باطل کرد

دیوان عدالت اداری انتخابات هیات بدنسازی اصفهان را باطل کرد

به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام اصفهان یک اسفند سال ۹۸ برگزار شد و در پایان، حسین یارمحمدیان به عنوان رییس هیات بدنسازی اصفهان انتخاب شد. کسری باقی، محمد جوزدانی، محمد حسامی، فرشید ذکری، قاسم ستاری، مهدی صبوری، سید علی قریشی، سعید کشاورز، محمود گنجوی، مجتبی محمدی، علی ناظری، مهرداد وطنی،