شکایت قربانیان جنگ یمن از عربستان و امارات در فرانسه

شکایت قربانیان جنگ یمن از عربستان و امارات در فرانسه

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، این شکایت از سوی سازمان غیردولتی یمنی “مرکز قانونی حقوق و توسعه” نزدیک به انصارالله در صنعا مطرح شده است. جوزف بریهام، وکیلی که این شکایت را در پاریس ارائه کرده، گفت: بهترین متحدان و مشتری های تسلیحاتی ما در منطقه با بدترین دشمنان ما که حملات شارلی