آبگرفتگی در معابر ایالت کلرادوی آمریکا

آبگرفتگی در معابر ایالت کلرادوی آمریکا

به گزارش ایسنا، مقامات آتش نشان دنور اعلام کردند که نیروهای امدادی ۱۱ نفر را که به دلیل آبگرفتگی خیابان ها در ماشین های خود گیر افتاده بودند، نجات دادند. به گزارش این مقامات، همچنین هشت تن دیگر از جمله چند کودک نیز توسط نیروهای امدادی نجات یافته اند که حال همگی آن ها خوب