۴۳۴ خوزستانی بر اثر گرد و خاک به مراکز درمانی مراجعه کردند - برگزیده ها