یک میلیون جمعیت بدون هویت بیمه ندارند/مشکل زیرساخت‌های الکترونیکی - برگزیده ها